Fjärrstyrning Wi-Fi Intesis Home

Ny produkt

Styr din värmepump med smartphone och internetuppkoppling Passar till Panasonic Nordic luft/luft NE-NKE, HE-NKE och VE-NKE och årets modeller NE-PKE, HE-PKE 

Mer detaljer

Mer information

Kontrollera ditt inomhusklimat med lägsta möjliga energiförbrukning.

Kontrollera din klimatanläggning via internet med hjälp av IntesisHomes smidiga app för smartphone, surfplatta och PC.

IntesisHome omfattar ungefär samma funktioner som om du var hemma: start/stopp, lägesväljare, temperaturväljare, rumstemperatur med mera. Prova IntesisHomes nya och avancerade funktioner och se hur du kan öka kvaliteten på inomhusmiljön samtidigt som du kan uppnå lägsta möjliga energiförbrukning.

Enkel installation:
Anslut din IntesisHome-modul till klimatanläggningen eller värmepumpen med hjälp av den medföljande kabeln. Koppla sedan upp den till din WIFI-router.

Viktiga funktioner:
Tack vare IntesisHomes breda funktionalitet kan använda följande funktioner:
• PÅ/AV. Sätt på eller stäng av AC eller värmepump
• Temperatur: Ställ in och kontrollera önskad temperatur (uppmätt och inställd)
• Funktionsväljare: Växla mellan olika driftslägen som HEAT, COOL, DRY, AUTO...
• Driftsschema: Ställ in timme och datum när systemet ska starta respektive slå ifrån.
• Centralstyrning: Flera klimatenheter kan styras parallellt.
• Larmsignaler och felmeddelanden: Underhåll, felsökning, anslutningar etc.
• Avancerade förinställda kontrollfunktioner
• Flera användare delar på flera enheter. Flera personer kan ladda ner IntesisHome med en enda licens i hemmet eller på kontoret. Flera språk: Appen kan laddas ner på engelska, tyska, franska, italienska, spanska, norska, svenska, danska, holländska och polska – fler språk kommer!
• ECO tips och råd