Lista produkter efter tillverkare: Toshiba

Toshiba är högteknologiskt och världsledande företag inom produktion av avancerad elektronik och elektroniska produkter.
Toshiba grundades 1875 och består idag av mer än 740 företag med 200 000 anställda med en spridning över hela världen. Den årliga omsättningen överstiger 63 miljarder USD. Toshiba har sitt huvudkontor i Tokyo Japan. Man har tillverkning inom 5 olika affärsområden Power systems & Social Infrastructure ( Turbiner, järmväg, batterier till ECO bilar ). Electronic Devices ( minneskort ). Life style ( vitvaror, pc ). Community Solution ( aircondition, LED lampor, hissar ). Healthcare ( röntgenutrustning ).

Miljö

Principer för företags- och samhällsansvar finns i kärnan av Toshibas affärsstrategi och verksamhet. Dessa rymmer filosofi och policy, drift, aktieägarengagemang, sociala prestationer och företagets medborgaransvar. Värden som respekt för mänskligt liv, miljömedvetenhet och uppfyllande av rättsliga krav är integrerade i vår dagliga verksamhet i vår roll som företags medborgare på jorden.
Mer

Inga produkter från denna tillverkare.